Aktuelle nyheter fra NRK

Mener norske banker diskriminerer basert på etnisitet

Publisert: Thu, 28 Jul 2022 13:14:45 GMT
Publisert av: Siamak Nematpoor

Daglig leder OMOD
Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs/NRK

Antirasistisk organisasjon og NHH-professor mener banker ser på etnisiteten til kundene når de bestemmer om de skal gi lån eller ikke.

Les hele saken på nrk.no